Scents from Norra Norrland AB
Välkommen !

Varmt välkommen till webbutiken Scents from Norra Norrland AB. Sveriges nordligaste parfymhus.

Vill du hellre betala mot faktura istället för de betalsätt som finns i webbshoppen: E-posta din beställning till contact@norranorrland.com så fixar vi det. BG 852-6345. Vill du hellre betala med Swish istället för de betalsätt som finns i webshoppen: E-posta din beställning till contact@norranorrland.com så fixar vi det. Swish: 123 131 30 63 .Alla leveranser sker mot förskottsbetalning. Du kan alltid kontakta oss på  Contact@NorraNorrland.com

Innehåll nedan:

  • ÅTERFÖRSÄLJARE
  • BILDER & FILM

  • KONTAKT

ÅTERFÖRSÄLJARE

CDON.COM  

Falköping; Sani Parfymeri och Mode

Gammelstad  (Luleå); Shop in Lapland

Jukkasjärvi: Icehotel

Jävre: Jävre Turistcenter

Kiruna: Love from Lapland

LYKO.se

Mariestad: Sani Parfymeri och Mode

Nilivaara: Love from Lapland

Piteå:  Frisör [je:vi]

Piteå: Parelle Cosmetics

Piteå: Pite Havsbad SPA

Piteå: Christopher Picault Studio

Piteå: Piteå Turistcenter

Saltoluokta Fjällstation

Skellefteå: Turistbyrån

Skellefteå. Skellefteå Airport

Västerås: Västerås Flygplats

Åkersberga; ScribLife Concept Shop www.scriblifeshop.se

Älvsbyn: Gårdings Järnaffär

Älvsbyn: Hotell Storforsen, Bredsel

Älvsbyn: ICA Supermarket

BILDER & FILM

Bilderna av Scent of Aurora är tagna av Sara Arnald, Stockholm. Följ hennes arbete och portfölj här: www.saraarnald.com

Klicka här för en minifilm om produkterna

KONTAKT
E-post: contact@norranorrland.com
Frågor som berör beställning besvaras inom 48 timmar vardagar.

Eva Henriksson

Scents from Norra Norrland AB
Orgnr 556889-3571
Företaget är godkänd för F-skattsedel
BG 852-6345

Swish: 123 131 30 63

www.norranorrland.com

Följ oss på Facebook:

https://www.facebook.com/norranorrland

_____________________________________________________________________________________________

GDPR

Integritetspolicy

Policy avseende integritet och marknadsföring hos Scents from Norra Norrland AB

Allmänt
Denna policy beskriver hur Scents from Norra Norrland AB (org. nr 556889-3571) nedan benämnd Scents from Norra Norrland AB, hanterar dina personuppgifter. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning så att du kan känna dig trygg när du lämnar dina företags och personuppgifter till oss.

Personuppgiftsansvarig
Scents from Norra Norrland AB är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Insamling av information
För att du ska kunna köpa våra varor eller tjänster, testa vår e-handelslösning eller kontakta oss för service, support eller information måste vi samla in och behandla vissa personuppgifter.

Vi samlar in information från dig när du beställer produkter eller tjänster via vår webbplatser, kontaktar oss via kontaktformulär, när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev. Den insamlade informationen vid beställning av produkter eller tjänster inkluderar ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, företagets organisationsnummer samt adressuppgifter. Vid anmälan till nyhetsbrev samt vid användande av kontaktformulär sparar vi din e-postadress samt namn om det är angivet.

Användning av information
Scents from Norra Norrland AB behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen i syfte att,

  • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, som genomförande av köp, abonnemang, fakturering och tillhandahållande av support.
  • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor kring produkter och tjänster samt rätta felaktiga uppgifter.
  • Lämna information per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende Scents from Norra Norrland AB och utvalda samarbetspartners tjänster.
  • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner.
  • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering.
  • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.
  • Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

Laglig grund för insamlande av data

Syfte 1: För att administrera, utveckla och leverera våra varor och tjänster samt tillhandahålla support
Rättslig grund: Fullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor) och i förekommande fall fullföljande av avtal.
Vilka personuppgifter lagras: Namn på kontaktperson, företagsnamn, organisationsnummer samt adress, telefonnummer samt e-post.
Lagringstid: Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Kontakta vår kundtjänst.

Syfte 2: För att försäkra oss om att gällande svensk lagstiftning efterlevs, exempelvis bokföringslagen
Rättslig grund: Förpliktelse enligt gällande lag
Vilka personuppgifter lagras för detta ändamål: Namn på kontaktperson, företagsnamn, organisationsnummer samt adress, telefonnummer samt e-post.
Lagringstid: Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag

Syfte 3: Driftinformation samt kommunikation kring Scents from Norra Norrland AB och våra samarbetspartners eller koncernbolags tjänster genom post, e-post, telefon och SMS/MMS

Rättslig grund: Intresseavvägning
Vilka personuppgifter lagras för detta ändamål: Namn på kontaktperson, företagsnamn, organisationsnummer samt adress, telefonnummer samt e-post.
Lagringstid: Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Kontakta vår kundtjänst.

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?
Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Scents from Norra Norrland AB kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa svensk lagstiftning eller i förekommande fall för att bevaka rättsliga intressen.

Utlämnande till tredje part
Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Som utomstående part räknas inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats (hostingleverantör) eller vårt företag (revisor & bokföringsbyrå) samt officiella samarbetspartners som exempelvis betalningsleverantörer, TA system, samt affärssystem när det så behövs för att fullgöra ett beställt åtagande.

Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

Säkerhet & Informationsskydd
Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information.

Använder vi oss av cookies?
Ja. Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

Avsluta prenumeration
Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din beställning, enstaka nyhetsbrev, relaterad produktinformation etc. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande.

Ändring av integritetspolicy
Scents from Norra Norrland AB äger rätt att vid behov ändra och komplettera integritetspolicyn.

Kontaktinformation
Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag.


Villkor i korthet

    Genom att beställa någon av våra produkter, samtycker du till dessa villkor. Genom att placera en order på NorraNorrland.com , garanterar du att du är minst 18 år eller ha föräldrarnas tillstånd att köpa från oss. All personlig information du ger oss eller som vi får kommer att hanteras av Scents from Norra Norrland AB som ansvarig för personuppgifter. Händelser utanför Scents from Norra Norrland AB´s kontroll skall anses force majeure. Det pris som gäller, gäller vid den tidpunkt då du gör din beställning.     Fraktkostnader och betalningsavgifter redovisas innan du bekräftar köpet.
    Kortinformation sänds via säker SSL-kryptering och lagras inte.
    Observera att lokala avgifter kan förekomma.
    Scents from Norra Norrland AB förbehåller sig rätten att ändra all information utan föregående meddelande.


Villkor

Denna sida innehåller villkor. Läs dessa villkor noga innan du beställer några produkter från oss. Du bör förstå att genom att beställa någon av våra produkter, samtycker du till att vara bunden av dessa villkor.

Genom att placera en order på NorraNorrland.com garanterar du att du är minst 18 år gammal (eller har föräldrarnas tillstånd att köpa från oss) och accepterar dessa villkor som ska gälla för alla beställningar som görs eller som skall ställas till Scents from Norra Norrland AB för försäljning och leverans av några produkter. Inget av dessa villkor påverkar dina lagstadgade rättigheter. Inga andra villkor eller ändringar av regler och villkor ska vara bindande måste avtalas skriftligen undertecknat av oss.

Personlig information

All personlig information du ger oss eller som vi får kommer att hanteras av Scents from Norra Norrland AB som ansvarig för personuppgifter. Den personliga information du lämnar kommer att användas för att säkerställa leveranserna till dig, kreditvärderingen, att lämna erbjudanden och information om vårt sortiment till dig. De uppgifter du lämnar är endast tillgänglig för Scents from Norra Norrland AB och Tictail och kommer inte att delas med tredje part. Du har rätt att inspektera den information som finns om dig. Du har alltid rätt att begära att Scents from Norra Norrland Ab radera eller korrigera uppgifter som finns om dig. Genom att acceptera villkorensamtycker du till ovanstående.

FORCE MAJEURE

Händelser utanför Scents from Norra Norrland Ab´s kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall anses force majeure, vilket innebär att Scents from Norra Norrland AB frigörs från förpliktelser att fullgöra ingångna avtal. Exempel på sådana händelser är myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt, embargo, brand eller översvämning, sabotage, olyckshändelse, krig, naturkatastrofer, strejker eller brist på leveranser från underleverantörer. I force majeure ingår också myndigheters beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t ex restriktioner, varningar, förbud osv

Betalning

Alla varor förblir Scents from Norra Norrland AB egendom till dess att full betalning sker. Det pris som gäller är att uppsättningen vid den tidpunkt då du gör din beställning. Fraktkostnader och betalningsavgifter redovisas innan du bekräftar köpet. Om du är under 18 år gammal måste du ha föräldrarnas tillstånd att köpa från NorraNorrland.com.

Alla överföringar som utförs genom NorraNorrland.com hanteras och omsätts via tredje part dedikerade gateways för att garantera din skydd. Kortinformation lagras inte och all kortinformation hanteras via SSL-kryptering. Läs villkor för betalning gateway valt för transaktionen som de är ansvariga för de transaktioner som gjorts.

Lokala skatter

Observera att lokala avgifter (moms, tull) kan förekomma, beroende på din region och lokala tullavgifter. Dessa avgifter är på kundens egen bekostnad.

Cockies

NorraNorrland.com använder cookies enligt den nya lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator som innehåller information som hjälper webbplatsen att identifiera och spåra besökaren.


Ytterligare information

Scents from Norra Norrland AB förbehåller sig rätten att ändra all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer, köpvillkor och produkterbjudanden utan föregående avisering. Vid händelse av när en produkt är slutsåld, har Scents from Norra Norrland AB rätt att annullera ordern och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt.

Tictail AB ansvarar inte för något innehåll, interaktioner eller överföringar på http://izifin.tictail.com.

Alla förfrågningar: contact@NorraNorrland.com