Villkor i korthet

     Genom att beställa någon av våra produkter, samtycker du till dessa villkor. Genom att placera en order på NorraNorrland.com , garanterar du att du är minst 18 år eller ha föräldrarnas tillstånd att köpa från oss. All personlig information du ger oss eller som vi får kommer att hanteras av Scents from Norra Norrland AB som ansvarig för personuppgifter. Händelser utanför Scents from Norra Norrland AB´s kontroll skall anses force majeure. Det pris som gäller, gäller vid den tidpunkt då du gör din beställning.      Fraktkostnader och betalningsavgifter redovisas innan du bekräftar köpet.
     Kortinformation sänds via säker SSL-kryptering och lagras inte.
     Observera att lokala avgifter kan förekomma.
     Scents from Norra Norrland AB förbehåller sig rätten att ändra all information utan föregående meddelande.


Villkor

Denna sida innehåller villkor. Läs dessa villkor noga innan du beställer några produkter från oss. Du bör förstå att genom att beställa någon av våra produkter, samtycker du till att vara bunden av dessa villkor.

Genom att placera en order på NorraNorrland.com garanterar du att du är minst 18 år gammal (eller har föräldrarnas tillstånd att köpa från oss) och accepterar dessa villkor som ska gälla för alla beställningar som görs eller som skall ställas till Scents from Norra Norrland AB för försäljning och leverans av några produkter. Inget av dessa villkor påverkar dina lagstadgade rättigheter. Inga andra villkor eller ändringar av regler och villkor ska vara bindande måste avtalas skriftligen undertecknat av oss.

Personlig information

All personlig information du ger oss eller som vi får kommer att hanteras av Scents from Norra Norrland AB som ansvarig för personuppgifter. Den personliga information du lämnar kommer att användas för att säkerställa leveranserna till dig, kreditvärderingen, att lämna erbjudanden och information om vårt sortiment till dig. De uppgifter du lämnar är endast tillgänglig för Scents from Norra Norrland AB och Tictail och kommer inte att delas med tredje part. Du har rätt att inspektera den information som finns om dig. Du har alltid rätt att begära att Scents from Norra Norrland Ab radera eller korrigera uppgifter som finns om dig. Genom att acceptera  villkorensamtycker du till ovanstående.

FORCE MAJEURE

Händelser utanför Scents from Norra Norrland Ab´s kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall anses force majeure, vilket innebär att Scents from Norra Norrland AB frigörs från förpliktelser att fullgöra ingångna avtal. Exempel på sådana händelser är myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt, embargo, brand eller översvämning, sabotage, olyckshändelse, krig, naturkatastrofer, strejker eller brist på leveranser från underleverantörer. I force majeure ingår också myndigheters beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t ex restriktioner, varningar, förbud osv

Betalning

Alla varor förblir Scents from Norra Norrland AB egendom till dess att full betalning sker. Det pris som gäller är att uppsättningen vid den tidpunkt då du gör din beställning. Fraktkostnader och betalningsavgifter redovisas innan du bekräftar köpet. Om du är under 18 år gammal måste du ha föräldrarnas tillstånd att köpa från NorraNorrland.com.

Alla överföringar som utförs genom NorraNorrland.com hanteras och omsätts via tredje part dedikerade gateways för att garantera din skydd. Kortinformation lagras inte och all kortinformation hanteras via SSL-kryptering. Läs villkor för betalning gateway valt för transaktionen som de är ansvariga för de transaktioner som gjorts.

Lokala skatter

Observera att lokala avgifter (moms, tull) kan förekomma, beroende på din region och lokala tullavgifter. Dessa avgifter är på kundens egen bekostnad.

Cockies

NorraNorrland.com använder cookies enligt den nya lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator som innehåller information som hjälper webbplatsen att identifiera och spåra besökaren.


Ytterligare information

Scents from Norra Norrland AB förbehåller sig rätten att ändra all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer, köpvillkor och produkterbjudanden utan föregående avisering. Vid händelse av när en produkt är slutsåld, har Scents from Norra Norrland AB rätt att annullera ordern och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt.

Tictail AB ansvarar inte för något innehåll, interaktioner eller överföringar på http://izifin.tictail.com.

Alla förfrågningar: contact@NorraNorrland.com